link naar pagina's:

historie

bestuur

vacatures
     
     
   
Historie Buurtvereniging Strateris
Uit het jaarverslag van 1964

Op 25 april 1964 werd een algemene vergadering opgeroepen van de bewoners van het buurtschap Strateris om tot oprichting te komen van een buurtvereniging waarvan men al jaren van had gedroomd en nooit werkelijkheid werd. Na de gehouden stemming voor de oprichting van een buurtvereniging werd het volgende bestuur gekozen. Karel Caris (voorzitter), M.Verheijen (secretaris-penningmeester), J.Parren, Theo Kroezen, G. Wijen, P.Stultiens (allen bestuurslid). Tevens werd besloten een werkcommite op te richten welk als volgt werd samengesteld: J Kluskens, P.Stultiens, P. Vaes, G. Wijen, J. Custers.

De Buurtvereniging start met een aantal van 60 gezinnen. In de loop van het jaar werd een afgevoerd en zijn 7 nieuwe gezinnen in de buurtvereniging opgenomen hetgeen een zeer mooie vooruitgang betekende. Het doel van de buurtvereniging is voor de vriendschap in het buurtschap op een hoger peil te brengen door diverse acties als b.v. het organiseren van kien- en kaartavonden, H.Nicolaasaktie voor de kinderen , bezorgen van een fruitschaal aan de zieken die in het ziekenhuis waren opgenomen. Een H. Mis ter nagedachtenis van een overleden lid uit de buurtschap en dan nog meedoen aan de carnavalsoptocht.

De contributie voor de leden werd vastgelegd op 1 gulden per maand, welke maandelijks zal worden opgehaald door 2 leden van het werkcommite. Na nog eens alle akties te hebben opgesomd werd de oprichtingsvergadering onder dankzegging voor het gestelde vertrouwen in het bestuur door de voorzitter gesloten met de Christelijke groet Geloof zij Jezus Christus. Op de eerste aktie m.n. een kienavind op 13 november 1964 was de opkomst zeer goed ondanks het slechte weer.